​משרד החקלאות מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/dogs_data.aspx​משרד החקלאות מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2020

​ה​​​​​​​​​​​​כלבים והחתולים שלנו הם חלק בלתי נפרד מאתנו וממשפחתנו ולכן זוהי אחריותנו לדאוג להם. ​חלק מהדאגה שלנו לבעלי החיים, מלבד מזון ומים, טיולים, חום ואהבה, אנו מחויבים לדאוג גם לבריאותם.​​
טיפול בחיות מחמד

 

 

​משרד החקלאות מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/dogs_data.aspx​משרד החקלאות מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 202001/02/2021 22:00:00
משרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2020/Pages/seker_klavim_19.aspxמשרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 201903/03/2020 22:00:00
מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/FDA_instruction.aspxמינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד23/09/2019 21:00:00
ועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_klavim.aspxועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראל10/02/2019 22:00:00

 

 

 

 

משרד החקלאות הורה על הפסקה מידית של פעילות השחיטה בבית המטבחיים בעיר נצרתטיפול בחיות מחמד;אכיפה ופיקוח צומח וחי;שירותים וטרינרייםדוברות והסברה;שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Sgirat_Bet_Mitbachaim.aspxמשרד החקלאות הורה על הפסקה מידית של פעילות השחיטה בבית המטבחיים בעיר נצרת22/10/2018 21:00:00{ab7dbfc4-79ed-4486-a120-84c4c1cfda1a}a1a9d04c-2db5-4edd-bcce-d336d0e234c5261
טבלת כלבים לפי ישובים בישראל נכון לתאריך - 31.12.2016טיפול בחיות מחמדמרכז רישום כלבים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/sikum_klavim_31-12-16.aspxטבלת כלבים לפי ישובים בישראל נכון לתאריך - 31.12.201630/12/2016 22:00:00{60faf4f4-0fa8-415c-9f7d-2741494d7fae}f4127b43-4612-415d-974b-0e371b4c720b2
תמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 2015רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;טיפול בחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2016/Pages/tmicha_2015.aspxתמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 201515/06/2016 21:00:00{7bbf7be7-130a-4632-9337-70193b15f942}4b73e75e-e0ef-4ea9-9fea-0ef6300a2ba14
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלביםרווחת בעלי חיים וחיות מחמד;טיפול בחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2015/Pages/ptor_agra_klavim_2015.aspxמשרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים22/07/2015 21:00:00{22fab35b-1295-4fed-b6e2-b7f61ec3d0b5}4dbfdf76-e10e-46c2-8d2b-c453d5a1e8337

 

 

 

 

 

 

<a href="/Pages/DogSearch.aspx" title="מאגר לרישום כלבים">חיפוש כלבים</a>מאגר לרישום כלבים
<a href="/Pages/VetsSearch.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />VetsSearch.aspx</a>איתור רופאים וטרינרים
<a href="/vet/shirutim/noahal_herum_hayot_mahmad/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>הנחיות לטיפול בחיות מחמד בשעת חירום
<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/Pages/contact_leshachot_veterinariot.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />contact_leshachot_veterinariot.aspx</a>יצירת קשר עם הלשכות הווטרינריות

 

 

 

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), תשנב–1992https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/rofim_vet_sidrey_din.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), תשנב–1992
תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_bhinot_1996.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996
תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשסב- 2002https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_pirsomet_asura.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשסב- 2002
תקנות הרופאים הווטרינרים, תשנג- 1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_vet_93.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים, תשנג- 1993