חיסונים

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר דורשים מבעלי הכלבים להקפיד לחסן את הכלבים נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק), כיוון שאנו נמצאים במדינה חשופה למחלת הכלבת ובעיקר מהמדינות השכנות, לכן לא ניתן להסתפק בחיסון הכלבים פעם ב- 3 שנים ודורשים מבעלי הכלבים לחסן אותם מדי שנה. 

מחלת הכלבת סופנית, חשוכת מרפא ובשל כך, השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות נוקטים פעולות למניעת התפשטותה, בהן חובת חיסון שנתי נגד כלבת לכל כלב מגיל 3 חודשים, איסוף כלבים משוטטים ופיזור שנתי של חיסון אוראלי של פיתיון המכיל תרכיב חיסון ומיועד לתנים ושועלים.

משרד החקלאות יזם במבצע חיסון לכלבת באזור הצפון. המדובר במבצע יזום לחיסון כלבת בכלבים ביישובים באזורי התפרצות מחלת הכלבת, ברמת הגולן ובעמק המעיינות. המבצע כלל סימון בשבב וחיסון של כלבים במימון המדינה.

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות קוראים לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעירייה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה. שחרור כלבים באופן חופשי, עלול להביאם במגע עם בעלי חיים אחרים החולים בכלבת, ובכך להכניס את המחלה הביתה, באמצעות הכלב הביתי ולסכן את בני המשפחה. 

מידע שימושי

רישיון החזקה  

​כל כלב במדינת ישראל מחויב ברישיון החזקה. על פי התיקון שנעשה לחוק בשנת 2013, אגרת הרישוי לכלב לא מעוקר או מסורס תהיה גבוהה ב- 300 ₪ מאגרה לכלב מסורס או מעוקר. התעריפים החדשים נועדו, כאמור, לעודד את בעלי הכלבים לעקר ולסרס את כלביהם. כיוון שמדי שנה ננטשים בישראל עשרות אלפי כלבים, מרביתם גורים. 

עם זאת, קיימים מקרים בהם לא ניתן לעקר או לסרס את הכלב, על כן קבעו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות תנאים למתן פטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת. הנוהל מסמיך את הרופאים הווטרינריים העירוניים ברשויות המקומיות להעניק את הפטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת בשל גיל או מצב בריאותי של הכלב.