גגות ירוקים

צוות היגוי לגגות ירוקים מרוכז על ידי תחום הנדסת הצומח וגנים, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בצוות חברים אנשי מקצוע מגופים שונים בתוך משרד החקלאות ומחוצה לו, ביניהם מנהל המחקר החקלאי, משרד השיכון והבינוי, מרכז קאדאס באוניברסיטת חיפה, המועצה לבניה ירוקה, החברה להגנת הטבע, חברת חשמל, עיריית תל--אביב ועוד.

הצוות שם לו למטרה לקדם את נושא הגגות ת הירוקים בישראל בדרכים שונות: עידוד חקיקה, כתיבת חומר מקצועי, עידוד מחקרים, פעילות הדרכתית ועוד. כחלק מפעילות הצוות גובש נייר העמדה המצורף. 

נייר עמדה גגות ירוקים

גג ירוק

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.