הערכת סיכונים בעצים

מאת: אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור וחיים גבריאל

במאמר זה מוצגת הגישה שפותחה בארץ להערכת סיכונים בעצים. הבדיקה מבוססת על סימנים חיצונים הנראים בעץ, כגון התנוונות בנוף, וכן על השפעת פתוגנים והשתייכות העץ לקבוצת סיכון, כלומר אם הוא נוטה לשבר מטבעו. בנוסף, נבדקת השפעת הסביבה, כמו השקיה ורוחות, על העץ. בסוף המאמר רשימת מיני עצים נפוצים ומדד הסיכון שלהם וסקירת מכשירים ואמצעים שונים להערכת סיכונים בעצים.

 מדד סיכון בעצים

מאת: אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור, דרור ניסן, אדיר אלווס, ניסים פינס, יוסי בן-שחר תמר עמית וחיים גבריאל

מבוסס על עבודת צוות של מומחים בתחום העצים וכן על מאמר הערכת סיכונים בעצים (הלר וחוב', 2011) ועל מחקר בנושא שבוצע על ידי דרור ניסן, ישראל גלון ואביגיל הלר. המדד שנקבע למגוון העצים מאפיין את מידת עמידותם לשבר.

הערכת סיכונים בעצים הכולל מדד סיכון בעצים​ (טבלת עמידות לשבר)

 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אוויר
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים