​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
אבליה גדולת-פרחיםAbelia grandiflora שיחתוספת של 200 מ"מ
אברון גדול-פרחיםCryptostegia grandiflora שיח, מטפסתוספת של 200 מ"מ
אגבה אמריקניתAgave americana עשבוני, סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
אגבה אמריקנית 'מגוון'Agave americana 'marginata' עשבוני, סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
אגון גמישAgonis flexuosa עץתוספת של 200 מ"מ
אגס סוריPyrus syriaca עץתוספת של 200 מ"מ
אגפנתוס אפריקניAgapanthus africanus גיאופיטתוספת של 200 מ"מ
אדר סוריAcer obtusifolium עץתוספת של 200 מ"מ
אוג אובטהRhus ovata שיחתוספת של 200 מ"מ
אוג אזמלניRhus lancea עץ, שיחללא תוספת מים בבגרות
אוג חרוקRhus crenata שיחללא תוספת מים בבגרות
אוג לבןRhus alba (= R. glauca) שיחתוספת של 200 מ"מ
אוג תמיםRhus integrifolia שיחללא תוספת מים בבגרות
אוזן-ארי אפריקניתLeonotis leonurus בן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אוכם אמתיSuaeda vera בן-שיחתוספת של 100 מ"מ
אורן ארוך עליםPinus roxburghii עץתוספת של 200 מ"מ
אורן החוףPinus pinaster עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן הצנובר (=אורן הגלעין)Pinus pinea עץללא תוספת מים בבגרות
אורן ירושליםPinus halepensis עץללא תוספת מים בבגרות
אורן מקריןPinus radiata עץתוספת של 200 מ"מ
אורן קנריPinus canariensis עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן קפריסאיPinus brutia עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אותונית צהבהOthonnopsis cheirifolia בן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזדרכת מצויהMelia azedarach עץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אזוביון דגולLavandula stoechas שיחתוספת של 200 מ"מ
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון