​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
כוריסיה הדורהChorisia speciosaעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כידונן גלילני (=סנסויריה גלילית )Sansevieria cylindrica סוקולנט, עשבוניתוספת של 100 מ"מ
כילופסיס סרגליChilopsis linearis עץ, שיחתוספת של 100 מ"מ
כליל החרשCercis siliquastrum עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כלנית מצויהAnemone coronariaגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
כמרופס נמוךChamaerops humilisדקלתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה אזונהCassia auricularisשיחתוספת של 100 מ"מ
כסיה זקופת-אשכולותCassia didymobotryaשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה מכנפתCassia alataעץתוספת של 200 מ"מ
כסיית האבובCassia fistula עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כסיית החולות (=כסיה מדברית)Cassia eremophilaשיחללא תוספת מים בבגרות
כסיית סטורטCassia sturtiiשיחללא תוספת מים בבגרות
כסמנתה אתיופיתChasmanthe aethiopicaגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
כרבל לבידAlectryon tomentosumעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כתרון כחלחלCoronilla glaucaשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'(ליקופילון)Leucophyllum frutescens 'Green Cloud'שיחתוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'(ליקופילון)Leucophyllum frutescens 'Compactum'שיחתוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני (ליקופילון )Leucophyllum frutescensשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבנה רפואיStyrax officinalis עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגונריית פטרסוןLagunaria patersoniiעץתוספת של 200 מ"מ
לגרסטרמיה גדולת-עליםLagerstroemia speciosaעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגרסטרמיה הדית, זנים שוניםLagerstroemia indica עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לטם מרוניCistus salviifoliusשיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לטם שעירCistus incanusשיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ליסילומת תורנברLysiloma thornberiעץללא תוספת מים בבגרות