​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
כוריסיה הדורהChorisia speciosaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כידונן גלילני (=סנסויריה גלילית )Sansevieria cylindricaסוקולנט,עשבוניתוספת של 100 מ"מ
כילופסיס סרגליChilopsis linearisעץ,שיחתוספת של 100 מ"מ
כליל החרשCercis siliquastrumעץ,שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כלנית מצויהAnemone coronariaיאופיללא תוספת מים בבגרות
כמרופס נמוךChamaerops humilisקתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה אזונהCassia auricularisיתוספת של 100 מ"מ
כסיה זקופת-אשכולותCassia didymobotryaיתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה מכנפתCassia alataתוספת של 200 מ"מ
כסיית האבובCassia fistulaעץ,שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כסיית החולות (=כסיה מדברית)Cassia eremophilaיללא תוספת מים בבגרות
כסיית סטורטCassia sturtiiיללא תוספת מים בבגרות
כסמנתה אתיופיתChasmanthe aethiopicaיאופיללא תוספת מים בבגרות
כרבל לבידAlectryon tomentosumתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כתרון כחלחלCoronilla glaucaיתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'(ליקופילון)Leucophyllum frutescens 'Green Cloud'יתוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'(ליקופילון)Leucophyllum frutescens 'Compactum'יתוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני (ליקופילון )Leucophyllum frutescensיתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבנה רפואיStyrax officinalisעץ,שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגונריית פטרסוןLagunaria patersoniiתוספת של 200 מ"מ
לגרסטרמיה גדולת-עליםLagerstroemia speciosaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגרסטרמיה הדית, זנים שוניםLagerstroemia indicaעץ,שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לטם מרוניCistus salviifoliusיתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לטם שעירCistus incanusיתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ליסילומת תורנברLysiloma thornberiללא תוספת מים בבגרות