​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
כוריסיה הדורהChorisia speciosaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כידונן גלילני (=סנסויריה גלילית )Sansevieria cylindrica סוקולנט, עשבוניתוספת של 100 מ"מ
כילופסיס סרגליChilopsis linearis עץ, שיחתוספת של 100 מ"מ
כליל החרשCercis siliquastrum עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כלנית מצויהAnemone coronariaיאופללא תוספת מים בבגרות
כמרופס נמוךChamaerops humilisתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה אזונהCassia auricularisתוספת של 100 מ"מ
כסיה זקופת-אשכולותCassia didymobotryaתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה מכנפתCassia alataתוספת של 200 מ"מ
כסיית האבובCassia fistula עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כסיית החולות (=כסיה מדברית)Cassia eremophilaללא תוספת מים בבגרות
כסיית סטורטCassia sturtiiללא תוספת מים בבגרות
כסמנתה אתיופיתChasmanthe aethiopicaיאופללא תוספת מים בבגרות
כרבל לבידAlectryon tomentosumתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כתרון כחלחלCoronilla glaucaתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'(ליקופילון)Leucophyllum frutescens 'Green Cloud'תוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'(ליקופילון)Leucophyllum frutescens 'Compactum'תוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני (ליקופילון )Leucophyllum frutescensתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבנה רפואיStyrax officinalis עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגונריית פטרסוןLagunaria patersoniiתוספת של 200 מ"מ
לגרסטרמיה גדולת-עליםLagerstroemia speciosaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגרסטרמיה הדית, זנים שוניםLagerstroemia indica עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לטם מרוניCistus salviifoliusתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לטם שעירCistus incanusתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ליסילומת תורנברLysiloma thornberiללא תוספת מים בבגרות