​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
לנטנה ססגוניתLantana camaraשיחתוספת של 200 מ"מ
לע-ארי גדול (צורות וצבעים)Antirrhinum majusעשבוניתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לענה חד-זרעיתArtemisia monospermaבן-שיחללא תוספת מים בבגרות
לפטוספרמון חלקLeptospermum laevigatumשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לפטוספרמון מכבדי (צבעים שונים)Leptospermum scopariumשיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מאירית צוריתית (קוכיה)Maireana sedifoliaשיחללא תוספת מים בבגרות
מאירית צריפית (קוכיה)Maireana pyramidataשיחללא תוספת מים בבגרות
מגלון אפריקניHarpephyllum caffrumעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מורינגה רותמיתMoringa peregrinaעץתוספת של 100 מ"מ
מורן החרשViburnum tinusשיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מורן קרחViburnum suspensumשיחתוספת של 200 מ"מ
מיאופורון ביצניMyoporum ellipticumשיחתוספת של 200 מ"מ
מיאופורון מחדדMyoporum acuminatumשיחתוספת של 100 מ"מ
מיאופורון קטן-עלים, זנים שוניםMyoporum parvifoliumשיחתוספת של 100 מ"מ
מילה אריזונית 'חלק'Fraxinus velutina 'glabra'עץתוספת של 200 מ"מ
מילה סוריתFraxinus syriacaעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיריקה לבובהMyrica cordifoliaשיחתוספת של 200 מ"מ
מיש בונגהCeltis bungeanaעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיש דרומיCeltis australisעץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מכנף נאהTipuana tipuעץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלוח המטבעותAtriplex nummulariaשיחללא תוספת מים בבגרות
מלוח קפחAtriplex halimusשיחללא תוספת מים בבגרות
מלוחית הרגלהHalimoine portulacoidesשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה אדומהMelaleuca coccineaשיחתוספת של 100 מ"מ
מללויקה אזמלניתMelaleuca lanceolataשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע