​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
לנטנה ססגוניתLantana camaraתוספת של 200 מ"מ
לע-ארי גדול (צורות וצבעים)Antirrhinum majusשבותוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לענה חד-זרעיתArtemisia monospermaן-שללא תוספת מים בבגרות
לפטוספרמון חלקLeptospermum laevigatumתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לפטוספרמון מכבדי (צבעים שונים)Leptospermum scopariumתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מאירית צוריתית (קוכיה)Maireana sedifoliaללא תוספת מים בבגרות
מאירית צריפית (קוכיה)Maireana pyramidataללא תוספת מים בבגרות
מגלון אפריקניHarpephyllum caffrumתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מורינגה רותמיתMoringa peregrinaתוספת של 100 מ"מ
מורן החרשViburnum tinusתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מורן קרחViburnum suspensumתוספת של 200 מ"מ
מיאופורון ביצניMyoporum ellipticumתוספת של 200 מ"מ
מיאופורון מחדדMyoporum acuminatumתוספת של 100 מ"מ
מיאופורון קטן-עלים, זנים שוניםMyoporum parvifoliumתוספת של 100 מ"מ
מילה אריזונית 'חלק'Fraxinus velutina 'glabra'תוספת של 200 מ"מ
מילה סוריתFraxinus syriacaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיריקה לבובהMyrica cordifoliaתוספת של 200 מ"מ
מיש בונגהCeltis bungeanaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיש דרומיCeltis australisתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מכנף נאהTipuana tipuתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלוח המטבעותAtriplex nummulariaללא תוספת מים בבגרות
מלוח קפחAtriplex halimusללא תוספת מים בבגרות
מלוחית הרגלהHalimoine portulacoidesתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה אדומהMelaleuca coccineaתוספת של 100 מ"מ
מללויקה אזמלניתMelaleuca lanceolataתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע