​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
מללויקה אזמלנית 'ננסי'Melaleuca lanceolata 'Dwarf'תוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה ארוכת-כפתורMelaleuca microphyllaתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה דקת-עליםMelaleuca linearifoliaתוספת של 200 מ"מ
מללויקה דקת-קליפהMelaleuca halmaturorum עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבובהMelaleuca cardiophyllaתוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבידהMelaleuca pubescensללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחדדתMelaleuca acuminataללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחופהMelaleuca bracteata עץ, שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מחופה 'רבולושיין-גולד'Melaleuca bracteata 'Revolution Gold' עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מצומדתMelaleuca armillarisתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מתקלפתMelaleuca nesophyllaתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה סגלגליתMelaleuca ellipticaתוספת של 200 מ"מ
מללויקת היגלMelaleuca huegeliiתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלפורה ארגמניתMalephora croceaן-שתוספת של 100 מ"מ
מקלורה זהבהMaclura pomiferaתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרבה-חלב הדסיPolygala myrtifoliaתוספת של 200 מ"מ
מרוה משלשתSalvia fruticosaתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרוה קנריתSalvia canariensisתוספת של 200 מ"מ
מרות גרגSalvia greggiiתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נולינה מופשלתNolina recurvataתוספת של 200 מ"מ
נולינה קטנת-פירותNolina microcarpaשבותוספת של 200 מ"מ
ננדינה תרבותיתNandina domesticaתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נץ-חלב דוביוםOrnithogalum dubiumיאופללא תוספת מים בבגרות
נץ -חלב ערביOrnithogalum arabicumיאופללא תוספת מים בבגרות
נציץ ורדLampranthus roseus סוקולנט, עשבוניתוספת של 200 מ"מ