​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
מללויקה אזמלנית 'ננסי'Melaleuca lanceolata 'Dwarf'שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה ארוכת-כפתורMelaleuca microphyllaשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה דקת-עליםMelaleuca linearifoliaעץתוספת של 200 מ"מ
מללויקה דקת-קליפהMelaleuca halmaturorum עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבובהMelaleuca cardiophyllaשיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבידהMelaleuca pubescensשיחללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחדדתMelaleuca acuminataשיחללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחופהMelaleuca bracteata עץ, שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מחופה 'רבולושיין-גולד'Melaleuca bracteata 'Revolution Gold' עץ, שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מצומדתMelaleuca armillarisשיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מתקלפתMelaleuca nesophyllaשיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה סגלגליתMelaleuca ellipticaשיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקת היגלMelaleuca huegeliiשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלפורה ארגמניתMalephora croceaבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
מקלורה זהבהMaclura pomiferaעץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרבה-חלב הדסיPolygala myrtifoliaשיחתוספת של 200 מ"מ
מרוה משלשתSalvia fruticosaשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרוה קנריתSalvia canariensisשיחתוספת של 200 מ"מ
מרות גרגSalvia greggiiשיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נולינה מופשלתNolina recurvataעץתוספת של 200 מ"מ
נולינה קטנת-פירותNolina microcarpaעשבוניתוספת של 200 מ"מ
ננדינה תרבותיתNandina domesticaשיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נץ-חלב דוביוםOrnithogalum dubiumגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
נץ -חלב ערביOrnithogalum arabicumגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
נציץ ורדLampranthus roseus סוקולנט, עשבוניתוספת של 200 מ"מ