​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
ערער סיני 'פיצריאנה אוריאה'Juniperus chinensis 'pfitzeriana aurea' שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'פיצריאנה גלאוקה'Juniperus chinensis 'pfitzeriana glauca' שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'מינט ג'וליפ'Juniperus chinensis 'Mint-Julep' שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'אולד גולד'Juniperus chinensis 'old gold' שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער רובץJuniperus procumbens שיחתוספת של 200 מ"מ
פולובניית פורטוןPaulownia fortunei עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיג'ואה תרבותיתFeijoa sellowiana שיח, עץתוספת של 200 מ"מ
פיגם מצויRuta chalepensis בן-שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיטוספורום בר-זיתיPittosporum phillyreoides עץ, שיחתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום גלוניPittosporum undulatum שיח, עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום יפניPittosporum tobira שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום יפני 'מגון'Pittosporum tobira 'variegata' שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיקוס בנגליFicus bengalensis עץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס בנימינהFicus benjamina עץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס השדרותFicus retusa עץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס השקמהFicus sycomorus עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס השקמה 'אפריקאי'Ficus sycomorus עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס התאנהFicus carica עץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס חלודFicus rubiginosa עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיקוס מעוקםFicus obligua עץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס קדושFicus religiosa עץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פירקנתה חרקרקהPyracantha crenulata שיחתוספת של 200 מ"מ
פירקנתה צרת-עליםPyracantha angustifolia שיחתוספת של 200 מ"מ
פלפלון בכותSchinus molle עץתוספת של 200 מ"מ
פלפלון דמוי-אלהSchinus terebinthifolius עץ, שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע