​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
פרובסקיה 'בלו ספייר'Perovskia 'Blue Spire' בן-שיחתוספת של 200 מ"מ
פרקינסוניה שיחניתParkinsonia aouleata עץללא תוספת מים בבגרות
פתילת-המדבר הגדולהCalotropis procera שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צבר מצויOpuntia ficus-indica שיח, סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
צורית גבוההSedum sediforme עשבוני, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צורית מאדימהSedum rubrotinctum עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
צורית מורגןSedum morganianum עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
ציטיסוס צר-עליםCytisus linifolius שיחתוספת של 100 מ"מ
צינית מקרינהIlex cornuta שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ציצנית מסוריתDasylirion wheeleri שיח, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צלקנית החרבותCarpobrotus acinaciformis עשבוני, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
צלקנית נאכלתCarpobrotus edulis עשבוני, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
צמרר אפריקניEriocephalus africanus שיחתוספת של 200 מ"מ
צרסידיפילון פרחוניCercidiphyllum japonicum עץתוספת של 100 מ"מ
צתרה ורדהSatureja thymbra בן-שיחללא תוספת מים בבגרות
קומברטון קטן-עליםCombretum microphyllum שיח, מטפסתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קוסוניה משובלתCussonia spicata עץתוספת של 100 מ"מ
קורדילין דרומיCordyline australis עשבוניתוספת של 200 מ"מ
קורנית מקרקפתCoridothymus capitatus בן-שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה אשונהCasuarina stricta עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה דקיקהCasuarina cunninghamiana עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה מכחילהCasuarina glauca עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה שבטבטיתCasuarina equisetifolia עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קטלב מצויArbutus andrachne עץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קטלב משונןArbutus unedo עץתוספת של 200 מ"מ