​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
קרינון ארוך-עליםCrinum bulbispermumתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קריסה "גרין קרפט''Carissa 'Green Carpet שיחתוספת של 200 מ"מ
קריסה גדולת-פרחים, זנים שוניםCarissa grandiflora שיחתוספת של 200 מ"מ
קריתמון ימיCrithmum maritimum רב-שנתיתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קרסולה מכסיפהCrassula argentea סוקולנט, שיחתוספת של 200 מ"מ
קרסולה קשקשיתCrassula lycopodioides עשבוני, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
קרסולה רגלניתCrassula portulacea עשבוני, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
רגלה גדולת-פרחיםPortulaca grandiflora עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רגלנית אפריקניתPortulacaria afra שיח, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רגלנית אפריקנית 'גדול -עלים שיחי'Portulacaria afra 'Malekar' שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רגלנית אפריקנית 'זוחל'Portulacaria afra var. שיח, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוביניה בת השטהRobinia pseudacacia עץתוספת של 200 מ"מ
רוסמרין רפואיRosmarinus officinalis שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוסמרין רפואי 'בלו גון'Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoon' שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוסמרין רפואי 'זוחל'Rosmarinus officinalis 'prostratus' שיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רימון מצויPunica granatum שיחתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רימון מצוי 'ננסי'Punica granatum 'nana' שיחתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רצוען שטוח (הומלוקלדיון)Homalocladium platycladum שיחתוספת של 200 מ"מ
רקפת מצויהCyclamen persicum גיאופיטללא תוספת מים בבגרות
רתם המדברRetama raetam שיחללא תוספת מים בבגרות
שוטיה רחבת-עליםSchotia latifolia עץתוספת של 200 מ"מ
שום גבוהAllium ampeloprasum גיאופיטללא תוספת מים בבגרות
שושן ארך-פרחיםLilium longiflorum גיאופיטתוספת של 200 מ"מ
שושן צחורLilium candidum גיאופיטתוספת של 200 מ"מ
שזיף ליאוניPrunus lyonii עץתוספת של 200 מ"מ