​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
שטה ארכת-עליםAcacia longifolia עץתוספת של 100 מ"מ
שטה ארכת-עלים 'סופורי'Acacia longifolia 'sophorae' עץתוספת של 100 מ"מ
שטה הקיאיתAcacia hakeoides שיחתוספת של 100 מ"מ
שטה הרדופיתAcacia neriifolia שיחתוספת של 200 מ"מ
שטה חד-קרניתAcacia horrida עץללא תוספת מים בבגרות
שטה כחולת-כנףAcacia glaucoptera שיחתוספת של 200 מ"מ
שטה כחלחלהAcacia cyanophylla עץ, שיחללא תוספת מים בבגרות
שטה לשוניתAcacia ligulata שיחללא תוספת מים בבגרות
שטה מחדדתAcacia acuminata שיחללא תוספת מים בבגרות
שטה מחטניתAcacia sclerosperma שיחללא תוספת מים בבגרות
שטה מעגלתAcacia cyclops שיחללא תוספת מים בבגרות
שטה משתלשלתAcacia pendula עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה נאהAcacia decora עץתוספת של 100 מ"מ
שטה נכרתAcacia notabilia עץתוספת של 100 מ"מ
שטה סכיניתAcacia cultriformis שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה סלילניתAcacia raddiana עץללא תוספת מים בבגרות
שטה ערבתיתAcacia saligna עץללא תוספת מים בבגרות
שטה צרת-עליםAcacia stenophylla עץתוספת של 100 מ"מ
שטה רבת-פרחיםAcacia pycnantha עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה ריסניתAcacia salicina עץללא תוספת מים בבגרות
שטה רכהAcacia decurrens עץתוספת של 100 מ"מ
שטה רכה 'מלבין'Acacia decurrens 'dealbata' עץתוספת של 100 מ"מ
שטה רכה 'רך'Acacia decurrens 'mollis' עץתוספת של 100 מ"מ
שטה שחורת-עצהAcacia melanoxylon עץתוספת של 200 מ"מ
שטה שרועהAcacia redolens 'Ein-Vered' שיחללא תוספת מים בבגרות