​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
אזוביון משנןLavandula dentata בן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזוביון רפואיLavandula officinalis בן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזן-דב כלאיםArctotis hybrida עשבוניתוספת של 200 מ"מ
אחירתם החרשSpartium junceum שיחללא תוספת מים בבגרות
איזובית מצויה (=אזוב מצוי)Majorana syriaca בן-שיחללא תוספת מים בבגרות
אילנתה בלוטיתAilanthus altissima עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס אדםEucalyptus ficifolia עץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס אדם-מצנפתEucalyptus erythrocorys עץ, שיחללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפהEucalyptus leucoxylon 'leucoxylon' עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפה 'גדול פירות'Eucalyptus leucoxylon 'macrocarpa' עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הטבעותEucalyptus annulata עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הישימוןEucalyptus eremophila עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס המקורEucalyptus camaldulensis עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הצוארוןEucalyptus torquata עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס וודוורדEucalyptus woodwardii עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס ורד-קליפהEucalyptus salmonophloia עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חיוניEucalyptus salubris עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חרוקEucalyptus platypus שיח, עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס חרוק 'שונה עלים'Eucalyptus platypus 'heterophyla' עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס יפה-עליםEucalyptus calophylla עץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס לימוניEucalyptus citriodora עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס למןEucalyptus lehmannii עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס לנסדוןEucalyptus lansdowneana שיחללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכסיףEucalyptus campaspe עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכתםEucalyptus maculata עץתוספת של 200 מ"מ