​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
אזוביון משנןLavandula dentataבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזוביון רפואיLavandula officinalisבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזן-דב כלאיםArctotis hybridaעשבוניתוספת של 200 מ"מ
אחירתם החרשSpartium junceumשיחללא תוספת מים בבגרות
איזובית מצויה (=אזוב מצוי)Majorana syriacaבן-שיחללא תוספת מים בבגרות
אילנתה בלוטיתAilanthus altissimaעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס אדםEucalyptus ficifoliaעץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס אדם-מצנפתEucalyptus erythrocorysעץ,שיחללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפהEucalyptus leucoxylon 'leucoxylon'עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפה 'גדול פירות'Eucalyptus leucoxylon 'macrocarpa'עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הטבעותEucalyptus annulataעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הישימוןEucalyptus eremophilaעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס המקורEucalyptus camaldulensisעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הצוארוןEucalyptus torquataעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס וודוורדEucalyptus woodwardiiעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס ורד-קליפהEucalyptus salmonophloiaעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חיוניEucalyptus salubrisעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חרוקEucalyptus platypusשיח,עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס חרוק 'שונה עלים'Eucalyptus platypus 'heterophyla'עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס יפה-עליםEucalyptus calophyllaעץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס לימוניEucalyptus citriodoraעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס למןEucalyptus lehmanniiעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס לנסדוןEucalyptus lansdowneanaשיחללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכסיףEucalyptus campaspeעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכתםEucalyptus maculataעץתוספת של 200 מ"מ