​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
איקלפטוס מסמריEucalyptus gomphocephalaעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס מעבהEucalyptus grossaשיח,עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מריתיEucalyptus spathulataעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס עדיןEucalyptus gracilisעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס פרייסEucalyptus preissianaשיחתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס קרוסEucalyptus kruseanaשיחתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס שונה-עליםEucalyptus diversifoliaשיח,עץתוספת של 200 מ"מ
אירוס ארם-נהריםIris mesopotamicaגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
אירוס גרמניIris germanicaגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
אירוס הדורIris lortettiiגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
אירוס ספרדיIris xiphiumגיאופיטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלביציה ורדהAlbizzia julibrissinעץתוספת של 200 מ"מ
אלביציה צהבהAlbizzia lebbeckעץתוספת של 100 מ"מ
אלה אטלנטיתPistacia atlanticaעץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה ארץ-ישראליתPistacia palaestinaעץ,שיחללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה סיניתPistacia chinensisעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלוי אמיתיAloe veraעשבוני,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי נמוךAloe humilisעשבוני,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי סבוניAloe saponariaעשבוני,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי עציAloe arborescensשיח,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי ריסניAloe ciliarisמטפס,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלון הגלעיןQuercus ilexעץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון השעםQuercus suberעץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון התבורQuercus ithaburensisעץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלון התולעQuercus boissieriעץתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים