​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
איקלפטוס מסמריEucalyptus gomphocephala עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס מעבהEucalyptus grossa שיח, עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מריתיEucalyptus spathulata עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס עדיןEucalyptus gracilis עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס פרייסEucalyptus preissiana שיחתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס קרוסEucalyptus kruseana שיחתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס שונה-עליםEucalyptus diversifolia שיח, עץתוספת של 200 מ"מ
אירוס ארם-נהריםIris mesopotamica גיאופיטללא תוספת מים בבגרות
אירוס גרמניIris germanica גיאופיטתוספת של 200 מ"מ
אירוס הדורIris lortettii גיאופיטללא תוספת מים בבגרות
אירוס ספרדיIris xiphium גיאופיטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלביציה ורדהAlbizzia julibrissin עץתוספת של 200 מ"מ
אלביציה צהבהAlbizzia lebbeck עץתוספת של 100 מ"מ
אלה אטלנטיתPistacia atlantica עץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה ארץ-ישראליתPistacia palaestina עץ, שיחללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה סיניתPistacia chinensis עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלוי אמיתיAloe vera עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי נמוךAloe humilis עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי סבוניAloe saponaria עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי עציAloe arborescens שיח, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי ריסניAloe ciliaris מטפס, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלון הגלעיןQuercus ilex עץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון השעםQuercus suber עץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון התבורQuercus ithaburensis עץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלון התולעQuercus boissieri עץתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים