​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
אלון מצויQuercus calliprinosעץללא תוספת מים בבגרות
אלון שסועQuercus cerrisעץתוספת של 200 מ"מ
אליוגינה הקיאיתAlyogyne hakeafoliaשיחתוספת של 200 מ"מ
אלמוגן רחב-עליםErythrina corallodendrumעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלמוגן שיחיErythrina humeanaשיחתוספת של 200 מ"מ
אלת המסטיקPistacia lentiscusשיחללא תוספת מים בבגרות
אמריליס יפהפהAmaryllis belladonnaגיאופיטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אספרג מגליAsparagus falcatusמטפס,שיחתוספת של 200 מ"מ
אפטניה לבובהAptenia cordifoliaעשבוני,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אפטניה מוארכתAptenia lancifoliaעשבוני,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
ארז אטלנטיCedrus atlanticaעץתוספת של 200 מ"מ
ארז הימלאיCedrus deodaraעץתוספת של 200 מ"מ
אריתאה קוצניתBrahea armataעץ,דקלתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשחר רחב-עליםRhamnus alaternusשיחתוספת של 100 מ"מ
אשל 'מאפו'Tamarix 'Mapu'שיחתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל החוףTamarix sp.עץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל הפרקיםTamarix aphyllaעץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוגנויליאה חלקהBougainvillea glabraשיח,מטפסתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בודליה מדגסקרית (=בודליה מלגשית)Buddleia madagascariensisשיח,מטפסתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוהיניה לבידהBauhunua tomentosaעץתוספת של 200 מ"מ
בוהיניה מגוונתBauhinia variegataעץתוספת של 200 מ"מ
בוהיניית קרון (=ליסיפילון)Bauhinia carroniiשיח,עץתוספת של 200 מ"מ
בוטיה דרומיתButia capitataדקלתוספת של 200 מ"מ
בולבין שיחניBulbine frutescensעשבוני,סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
בולוסנתוס נאהBolusanthus speciosusעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים