​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
אלון מצויQuercus calliprinos עץללא תוספת מים בבגרות
אלון שסועQuercus cerris עץתוספת של 200 מ"מ
אליוגינה הקיאיתAlyogyne hakeafolia שיחתוספת של 200 מ"מ
אלמוגן רחב-עליםErythrina corallodendrum עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלמוגן שיחיErythrina humeana שיחתוספת של 200 מ"מ
אלת המסטיקPistacia lentiscus שיחללא תוספת מים בבגרות
אמריליס יפהפהAmaryllis belladonna גיאופיטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אספרג מגליAsparagus falcatus מטפס, שיחתוספת של 200 מ"מ
אפטניה לבובהAptenia cordifolia עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אפטניה מוארכתAptenia lancifolia עשבוני, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
ארז אטלנטיCedrus atlantica עץתוספת של 200 מ"מ
ארז הימלאיCedrus deodara עץתוספת של 200 מ"מ
אריתאה קוצניתBrahea armata עץ, דקלתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשחר רחב-עליםRhamnus alaternus שיחתוספת של 100 מ"מ
אשל 'מאפו'Tamarix 'Mapu' שיחתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל החוףTamarix sp. עץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל הפרקיםTamarix aphylla עץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוגנויליאה חלקהBougainvillea glabra שיח, מטפסתוספת של 100 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בודליה מדגסקרית (=בודליה מלגשית)Buddleia madagascariensis שיח, מטפסתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוהיניה לבידהBauhunua tomentosa עץתוספת של 200 מ"מ
בוהיניה מגוונתBauhinia variegata עץתוספת של 200 מ"מ
בוהיניית קרון (=ליסיפילון)Bauhinia carronii שיח, עץתוספת של 200 מ"מ
בוטיה דרומיתButia capitata דקלתוספת של 200 מ"מ
בולבין שיחניBulbine frutescens עשבוני, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
בולוסנתוס נאהBolusanthus speciosus עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים