​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
ברכיכיטון גרגורBrachychiton gregoriעץללא תוספת מים בבגרות
ברכיכיטון דו-גוניBrachychiton discolorעץתוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון הסלעיםBrachychiton rupestrisעץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברכיכיטון צפצפתיBrachychiton populneumעץללא תוספת מים בבגרות
בת-קלה אתיופיתZantedeschia aethiopicaגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
גאורה קפחתGaura lindheimeriעשבוניתוספת של 200 מ"מ
גוניים מגובביםDichrostachys glomerata (=Cailliea glomerata)שיחתוספת של 200 מ"מ
גלדיצ'יה תלת-קוצית 'ללא קוצים'Gleditschia triacanthos 'inermis'עץתוספת של 100 מ"מ
גלניה שטוחהGalenia secundaבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
געדה כרתיתTeucrium creticumשיחתוספת של 100 מ"מ
געדה מפושקתTeucrium divaricatumבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
געדה מצויהTeucrium poliumבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
גפן הייןVitis viniferaשיח,מטפסתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
גרויליאה זיתיתGrevillea olivaceaeשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
גרוליאה 'ג'ו-מיסון'Grevillea 'Joe Mason'שיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'ג'ינג'ין-ג'ם'Grevillea 'Gingin Gem'שיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'פורינדה-קונסטנס'Grevillea 'Poorinda-Constance'תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה 'פורינדה-רונדו'Grevillea 'Poorinda-Rondeau'תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה 'קלירויו-דוד'Grevillea 'Clearview David'שיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'רובין-גורדון'Grevillea 'Robyn-Gordon'שיחתוספת של 200 מ"מ
גרוליאה ארניתGrevillea pinasterשיחתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
גרוליאה זיתניתGrevillea oleoidesשיחללא תוספת מים בבגרות
גרוליאה חסונהGrevillea robustaעץתוספת של 200 מ"מ
גרוליאה כפופת-אונהGrevillea biternataשיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה לבנת-פרחיםGrevillea crithmifoliaשיחתוספת של 100 מ"מ