​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
ושינגטוניה חוטיתWashingtonia filiferaדקלתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ושינגטוניה חסונהWashingtonia robustaדקלתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זיפנוצה מחוספסתPennisetum divisumעשבוניתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זית אירופיOlea europaeaעץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זלזלת מנצהClematis flammulaמטפסתוספת של 200 מ"מ
זקינית דוקרנית (ז'קיניה)Jacquinia pungensשיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית דמר ("כפר-הנשיא")Cotoneaster dammeriשיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית לבידהCotoneaster pannosusשיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית נלחצתCotoneaster adpressaשיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית פרנשטCotoneaster franchetiiשיחתוספת של 200 מ"מ
חבצלת החוףPancratium maritimumגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
חד-אבקן אדםCentranthus ruberעשבוניתוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק יפהAcokanthera spectabilisשיחתוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק רעילAcokanthera venenataשיחתוספת של 200 מ"מ
חטמית זיפניתAlcea setosaעשבוניתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חלבלוב אנטיסיפיליטיקהEuphorbia antisyphiliticaשיחללא תוספת מים בבגרות
חלבלוב קוצניEuphorbia milliiשיח,סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
חלבלוב רתמיEuphorbia tirucalliעץ,סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חמציץ ורודOxalis violaceaעשבוניתוספת של 200 מ"מ
חצב מצויUrginea maritimaגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
חרוב מצויCeratonia siliquaעץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חרציתן מאפירChrysanthemoides incanaשיחתוספת של 200 מ"מ
טבבויית איפהTabebuia ipe (= T. impetiginosa)עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
טטרקליניס מפריקTetraclinis articulataשיחללא תוספת מים בבגרות
טיון בשרניInula crithmoidesשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע