​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
ושינגטוניה חוטיתWashingtonia filifera דקלתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ושינגטוניה חסונהWashingtonia robusta דקלתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זיפנוצה מחוספסתPennisetum divisum עשבוניתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זית אירופיOlea europaea עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זלזלת מנצהClematis flammula מטפסתוספת של 200 מ"מ
זקינית דוקרנית (ז'קיניה)Jacquinia pungens שיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית דמר ("כפר-הנשיא")Cotoneaster dammeri שיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית לבידהCotoneaster pannosus שיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית נלחצתCotoneaster adpressa שיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית פרנשטCotoneaster franchetii שיחתוספת של 200 מ"מ
חבצלת החוףPancratium maritimum גיאופיטללא תוספת מים בבגרות
חד-אבקן אדםCentranthus ruber עשבוניתוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק יפהAcokanthera spectabilis שיחתוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק רעילAcokanthera venenata שיחתוספת של 200 מ"מ
חטמית זיפניתAlcea setosa עשבוניתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חלבלוב אנטיסיפיליטיקהEuphorbia antisyphilitica שיחללא תוספת מים בבגרות
חלבלוב קוצניEuphorbia millii שיח, סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
חלבלוב רתמיEuphorbia tirucalli עץ, סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חמציץ ורודOxalis violacea עשבוניתוספת של 200 מ"מ
חצב מצויUrginea maritima גיאופיטללא תוספת מים בבגרות
חרוב מצויCeratonia siliqua עץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חרציתן מאפירChrysanthemoides incana שיחתוספת של 200 מ"מ
טבבויית איפהTabebuia ipe (= T. impetiginosa) עץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
טטרקליניס מפריקTetraclinis articulata שיחללא תוספת מים בבגרות
טיון בשרניInula crithmoides שיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע