​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
טלמון ריסני (דרוסנתמון)Drosanthemum hispidum סוקולנט, עשבוניתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טקומית הכףTecomaria capensis שיח, מטפסתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יוקה אלואיתYucca aloifoliaשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה סיביתYucca filamentosaשיחתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה פיליתYucca elephantipes שיח, עץתוספת של 100 מ"מ
ינבוט המסקיטוProsopis julifloraעץללא תוספת מים בבגרות
ינבוט לבןProsopis albaעץללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יסמין גדול-פרחיםJasminum mesnyi שיח, מטפסתוספת של 200 מ"מ
יסמין נמוךJasminum humileשיחתוספת של 200 מ"מ
יסמין שיחניJasminum fruticansשיחתוספת של 200 מ"מ
יערה איטלקיתLonicera etruscaמטפסתוספת של 200 מ"מ
יערה דו-גוניתLonicera heckrottiiשיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית אולדפילד (ארמופילה)Eremophila oldfieldiiשיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית חלקה 'כתום'(ארמופילה)Eremophila glabra 'Orange'שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'סילבר' (ארמופילה)Eremophila glabra 'Silver'שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'צהוב' (ארמופילה)Eremophila glabra 'Yellow'שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת 'ורוד' (ארמופילה)Eremophila maculata 'rosea'שיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מוכתמת 'שרוע' (ארמופילה)Eremophila maculata 'procumbens'שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת (ארמופילה)Eremophila maculataשיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מסורית (ארמופילה כפולת-שינון)Eremophila biserrataשיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית משוננת (ארמופילה)Eremophila dentataשיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית ענפה (ארמופילה)Eremophila polycladaשיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית תכולה (ארמופילה )Eremophila divaricataשיחתוספת של 200 מ"מ
כדן קטן-פרחיםMuscari parviflorumגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
כוריזיה בקבוקיתChorisia insignisעץתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים