​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
טלמון ריסני (דרוסנתמון)Drosanthemum hispidum סוקולנט, עשבוניתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טקומית הכףTecomaria capensis שיח, מטפסתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יוקה אלואיתYucca aloifoliaתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה סיביתYucca filamentosaתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה פיליתYucca elephantipes שיח, עץתוספת של 100 מ"מ
ינבוט המסקיטוProsopis julifloraללא תוספת מים בבגרות
ינבוט לבןProsopis albaללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יסמין גדול-פרחיםJasminum mesnyi שיח, מטפסתוספת של 200 מ"מ
יסמין נמוךJasminum humileתוספת של 200 מ"מ
יסמין שיחניJasminum fruticansתוספת של 200 מ"מ
יערה איטלקיתLonicera etruscaטתוספת של 200 מ"מ
יערה דו-גוניתLonicera heckrottiiתוספת של 200 מ"מ
ישימונית אולדפילד (ארמופילה)Eremophila oldfieldiiללא תוספת מים בבגרות
ישימונית חלקה 'כתום'(ארמופילה)Eremophila glabra 'Orange'תוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'סילבר' (ארמופילה)Eremophila glabra 'Silver'תוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'צהוב' (ארמופילה)Eremophila glabra 'Yellow'תוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת 'ורוד' (ארמופילה)Eremophila maculata 'rosea'ללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מוכתמת 'שרוע' (ארמופילה)Eremophila maculata 'procumbens'תוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת (ארמופילה)Eremophila maculataללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מסורית (ארמופילה כפולת-שינון)Eremophila biserrataתוספת של 200 מ"מ
ישימונית משוננת (ארמופילה)Eremophila dentataתוספת של 200 מ"מ
ישימונית ענפה (ארמופילה)Eremophila polycladaללא תוספת מים בבגרות
ישימונית תכולה (ארמופילה )Eremophila divaricataתוספת של 200 מ"מ
כדן קטן-פרחיםMuscari parviflorumיאופללא תוספת מים בבגרות
כוריזיה בקבוקיתChorisia insignisתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים