​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
טלמון ריסני (דרוסנתמון)Drosanthemum hispidumסוקולנט,עשבוניתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טקומית הכףTecomaria capensisשיח,מטפסתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יוקה אלואיתYucca aloifoliaיתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה סיביתYucca filamentosaיתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה פיליתYucca elephantipesשיח,עץתוספת של 100 מ"מ
ינבוט המסקיטוProsopis julifloraללא תוספת מים בבגרות
ינבוט לבןProsopis albaללא תוספת מים בבגרות
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יסמין גדול-פרחיםJasminum mesnyiשיח,מטפסתוספת של 200 מ"מ
יסמין נמוךJasminum humileיתוספת של 200 מ"מ
יסמין שיחניJasminum fruticansיתוספת של 200 מ"מ
יערה איטלקיתLonicera etruscaטפתוספת של 200 מ"מ
יערה דו-גוניתLonicera heckrottiiיתוספת של 200 מ"מ
ישימונית אולדפילד (ארמופילה)Eremophila oldfieldiiיללא תוספת מים בבגרות
ישימונית חלקה 'כתום'(ארמופילה)Eremophila glabra 'Orange'יתוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'סילבר' (ארמופילה)Eremophila glabra 'Silver'יתוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'צהוב' (ארמופילה)Eremophila glabra 'Yellow'יתוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת 'ורוד' (ארמופילה)Eremophila maculata 'rosea'יללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מוכתמת 'שרוע' (ארמופילה)Eremophila maculata 'procumbens'יתוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת (ארמופילה)Eremophila maculataיללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מסורית (ארמופילה כפולת-שינון)Eremophila biserrataיתוספת של 200 מ"מ
ישימונית משוננת (ארמופילה)Eremophila dentataיתוספת של 200 מ"מ
ישימונית ענפה (ארמופילה)Eremophila polycladaיללא תוספת מים בבגרות
ישימונית תכולה (ארמופילה )Eremophila divaricataיתוספת של 200 מ"מ
כדן קטן-פרחיםMuscari parviflorumיאופיללא תוספת מים בבגרות
כוריזיה בקבוקיתChorisia insignisתוספת של 200 מ"מ
יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים