מאמרים בנושא גינון חסכני במים

כאן תמצאו מאמרים של אנשי המקצוע ממשרד החקלאות ובהם דיונים, הצעות והסברים על גינון חסכני במים.
גן חסכן
ישראל גלון. 2009. גן חסכן. גן ונוף. אפריל - מאי. גיליון א': כרך ס"ד.

רוצים לחסוך במים בגינה - איך מתחילים?
ישראל גלון, יצחק הל-אור. דפוני שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

ישראל עוברת משחור לירוק - דרכים לחיסכון במים בגינת הנוי
אביגיל הלר. 2009.ישראל עוברת משחור לירוק - דרכים לחיסכון במים בגינת הנוי. עולם הפרח. גיליון דצמבר - ינואר.

גן חסכני במים - צו השעה או גזרות חולפות?
ישראל גלון. 2008. גן חסכני במים - צו השעה או גזרות חולפות. גן ונוף. יולי - אוגוסט. גיליון ד': כרך ס"ג.

אמצעים לחיסכון במים בגינה - כיצד נחסוך במים ובאילו פעולות נתחיל...
ישראל גלון, דפוני שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות, שב"ט תשע"א.