צמחים בתנאי חוף ים

להלן מצורפים מאמרים העוסקים בגינון בתנאי חוף ים ובהתאמת צמחים לתנאים אלו.

אילו צמחים ישגשגו ליד חופים?
מושיקו רז, עמוס בן-לב, סימה קגן, פבלו צ'רקסקי ואביגיל הלר. 2004. על החוף. גן ונוף. נ"ט, א: 28-34.

דפון - צמחי גן לחוף הים
אביגיל הלר. 1999. צמחי גן לחוף הים. הוצאת שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

צמחים המתאימים לתנאי חוף ים
אביגיל הלר. 1996. צמחים לתנאי חוף ים. גן ונוף. נ"א.​