צמחים פולשים

צמחי הנוי הזרים הלא–רצויים בישראל - צמחים בעלי פוטנציאל פלישה במערכות אקולוגיות טבעיות בישראל
רשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל היא כלי עבודה המוצע לכל העוסקים בתכנון נופי, בנטיעות ובגינון, למקבלי החלטות, למנהלי שטחים פתוחים לאדריכלי נוף, לגננים ולציבור הרחב. הרשימה מאפשרת לבדוק אם מין צמח זר המוצע לשתילה כצמח נוי או כצמח לייעור הוא בעל פוטנציאל פלישה גבוה. מדובר בכלי המיועד למנוע שימוש בצמחים העלולים לסכן את יציבות המערכות האקולוגיות הטבעיות בישראל, ועל כן שימוש מושכל בו הוא בעל חשיבות עליונה לשמירה על המגוון הביולוגי ועל המערכות האקולוגיות הטבעיות המקומיות. הרשימה אינה כוללת מינים העלולים להזיק לחקלאות באופן ספציפי. הרשימה היא מסמך המלצות המיועד להגנה על המערכות האקולוגיות הטבעיות. היא מיועדת בראש ובראשונה לשימוש בשטחים מוגנים ובשטחים פתוחים אחרים, בפרט כאלה הסמוכים לשטחים טבעיים, אך גם בתוך יישובים הסמוכים לשטחים טבעיים.

לרשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל

לרשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל (גרסה באנגלית)

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.