​דפוני דבורים המחולקים לצמחי תרבות ולצמחי בר. שמות הצמחים ממוינים לפי האותיות, בכל דפון:

דפון שמות עבריים, ממוין לפי אותיות ה- א'-ב' העברי.

דפון שמות לועזיים, ממוין לפי האותיות הלועזיות.

 

 

צמחים צופניים - שמות לועזייםhttps://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/gardening/Tzmachim_Tzofaniyim/Pages/Tzmacim_Tzofaniyim_English-names.aspxצמחים צופניים - שמות לועזייםדפון דבורים המחולק לצמחי תרבות ולצמחי בר. שמות הצמחים ממויינים לפי האותיות הלועזיות.
צמחים צופניים - שמות עברייםhttps://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/gardening/Tzmachim_Tzofaniyim/Pages/Tzmacim_Tzofaniyim_Hebrew names.aspxצמחים צופניים - שמות עברייםדפון דבורים המחולק לצמחי תרבות ולצמחי בר. שמות הצמחים ממויינים לפי אותיות ה- א'-ב' העברי.

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.