גינון בר קיימא

גן הנוי הפרטי והציבורי הנו מקום מרגוע לאדם המודרני מהמולת היום יום ומקום בילוי לשעות הפנאי, מעין גן עדן בזעיר אנפין... איך עושים אותו בר קיימא?

גינון בר-קיימא הוא "גינון העונה על צורכי הדור הנוכחי, מבלי לפגוע במשאבים שיעמדו לרשות הדורות הבאים".

גן הנוי הפרטי והציבורי הנו מקום מרגוע לאדם המודרני מהמולת היום יום ומקום בילוי לשעות הפנאי, מעין גן עדן בזעיר אנפין.
צמחי הגן משמשים למטרות רבות – אדריכליות, אסטטיות, פונקציונאליות, שימושים קולינריים (אכילה, תבלין ומרפא) ועוד.
התקדמות הגננות המודרנית במאה  הקודמת הובילה לתיכנון גנים אינטנסיביים לאחזקה גבוהה, לשימוש רב מדי באלמנטים דוממים זרים לגן ולסביבה וכן לשימוש מופרז ואופנתי בקבוצות צמחיות דוגמת מדשאות ופרחי עונה.  בגנים אלו יש שימוש רב מדי בדשנים כימיים, בחומרי הדברה המזהמים את הסביבה ומי התהום, ובצמחים בעלי צימוח מהיר המחייבים גיזום רב ו/או החלפת צמחים תכופה.


בשנים האחרונות התגברה המודעות למשמעויות של גרימת נזק לסביבה ולחשיבות הרבה של שימור הקיים לנו לדורות הבאים – כלומר עלתה המודעות להקמת גנים ברי קיימא.

בגנים אלו נעשה תיכנון תוך התחשבות מקסימלית בנוף, בסביבה, ובגורמי האקלים והקרקע, תוך רצון לפתח גנים שיקיימו את עצמם במידה רבה ככל האפשר.  צמחים מותאמים לאיזור, אחזקה ברמה נמוכה ללא שימוש בחומרי הדברה ובדשנים כימיים, ויצירת שיווי משקל בין כל מרכיבי הגן לטווח הארוך.
בגן בר קיימא משתמשים בצמחים בעלי  משיכה לציפורים ויונקים, הגן מהווה סביבת חיים בעלת מופעים מעניינים מצד אחד ובעלת קיימות ארוכה ומתחשבת בסביבה מצד שני.


קידום נושא גינון בר הקיימא הנו תהליך המחייב הטמעה בציבור המקצועי, הפרטי, נציגי הציבור והפוליטיקאים. יש צורך בשיכנוע על חשיבות הנושא ותרומתו לנוף, ולסביבה לטווח קצר ובעיקר לטווח הארוך לילדינו, נכדנו (הדורות הבאים).

לשינוי כזה ניתן לגרום ע"י לימוד , הדרכה  ובעיקר חינוך.

מתוך רצון לקדם את הנושא, לפתח ולשמר גנים יציבים לדורות הבאים הוקמה בשנת 2003 במסגרת המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ועדה מקצועית לגינון אקולוגי בר קיימא.  מטרת הועדה – גיבוש עקרונות ישימים לתיכנון ביצוע ואחזקה של גנים ברי קיימא בישראל תוך התחשבות מירבית בסביבה.

בועדה חברים ממיגוון תחומים מקצועיים- אדריכלי נוף, אגרונומים, בוטנאים ואקולוגים, גננים ומדריכים.
העקרונות שגובשו מוצגים לפניכם. אנו מעוניינים לעודד את הציבור המקצועי, הפרטי והציבורי ליזום הקמת גנים ברי קיימא העונים על מירב העקרונות המוצגים וכן להעביר חלק מהגנים הקיימים לגנים ברי קיימא.

להמשך עקרונות גינון בר-קיימא

 

למאמר בנושא
הלר אביגיל. 2008. גן בר-קיימא. גן ונוף, ס"ג, ג: 66-64. 

דפון גן בר-קיימא
אביגיל הלר, שירות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פברואר 2011.

חיפוי קרקע בגן הנוי
אביגיל הלר, שירות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

קורס גינון מקיים - תקצירים ומצגות

דפון צמחים צופניים למרעה דבורים
אביגיל הלר, גלית מעוז, סימה קגן, ד"ר ארנון דג, ד"ר אלון זינגר, רונזה אמארה, יוסי סלבצקי, פבלו צ'רקסקי, פרופ' דן (דיני) איזיקוביץ. שירות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ינואר 2016.

צמחים אטרקטיביים לדבורי דבש


 

 

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.