רשימת הסקרים

על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשנה האחרונה החלו לשאת פרי כ- 4,000 דונם עצי רימונים שניטעו בשנים האחרונות. לאור זאת, בשנת 2008 עמדנו על כ- 6,500 דונם מטעי רימונים נושאי פרי ואילו השנה אנו נהנים מכ- 10,500 דונם מטעי רימונים נושאי פרי. בתקופת החגים צורכים הישראלים כ- 6,000 טון רימונים, מתוך כ- 11,000 טון רימונים אותם צורכים הישראלים לאורך כל השנה. ישראלי אוכל בממוצע כ- 3 רימונים בשנה.
רימונים