​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 2513/200527/06/2017
מספר תיק 1835/200527/06/2017
מספר תיק 3981/200620/06/2017
מספר תיק 4931/200620/06/2017
מספר תיק 1230/200514/06/2017
מספר תיק 1269/200614/06/2017
מספר תיק 2635/200514/06/2017
מספר תיק 2017/200514/06/2017
מספר תיק 1461/200506/06/2017
מספר תיק 2126/200506/06/2017
מספר תיק 695/200506/06/2017
מספר תיק 737/200506/06/2017
מספר תיק 204/200625/05/2017
מספר תיק 2257/200525/05/2017
מספר תיק 2848/200625/05/2017
מספר תיק 6064/200825/05/2017
מספר תיק 1259/200516/05/2017
מספר תיק 2066/200516/05/2017
מספר תיק 2435/200616/05/2017
מספר תיק 304/200516/05/2017