​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 1990/200615/08/2017
מספר תיק 740/200515/08/2017
מספר תיק 2219/200608/08/2017
מספר תיק 439/200508/08/2017
מספר תיק 789/200508/08/2017
מספר תיק 1364/200602/08/2017
מספר תיק 2204/200502/08/2017
מספר תיק 2206/200502/08/2017
מספר תיק 3205/200602/08/2017
מספר תיק 2597/200530/07/2017
מספר תיק 4546/200625/07/2017
מספר תיק 4558/200625/07/2017
מספר תיק 4614/200625/07/2017
מספר תיק 5888/200825/07/2017
מספר תיק 1744/200518/07/2017
מספר תיק 2438/200518/07/2017
מספר תיק 1514/200518/07/2017
מספר תיק 2621/200604/07/2017
מספר תיק 5011/200604/07/2017
מספר תיק 2131/200527/06/2017