​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 1999/200527/10/2019
מספר תיק 4329/200627/10/2019
מספר תיק 1678/200507/10/2019
מספר תיק 2332/200507/10/2019
מספר תיק 2332/200507/10/2019
מספר תיק 240/200526/09/2019
מספר תיק 2821/200526/09/2019
מספר תיק 1326/200527/08/2019
מספר תיק 1895/200527/08/2019
מספר תיק 1640/200520/08/2019
מספר תיק 2023/200520/08/2019
מספר תיק 54/200530/07/2019
מספר תיק 5028/200623/07/2019
מספר תיק 1489/200516/07/2019
מספר תיק 1863/200616/07/2019
מספר תיק 814/200509/07/2019
מספר תיק 3507/200630/06/2019
מספר תיק 1679/200530/06/2019
מספר תיק 115/200527/06/2019
מספר תיק 90/200527/06/2019