​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 3924/200618/06/2019
מספר תיק 780/200518/06/2019
מספר תיק 5735/200710/06/2019
מספר תיק 1693/200615/05/2019
מספר תיק 2889/200615/05/2019
מספר תיק 2890/200615/05/2019
מספר תיק 1665/200507/05/2019
מספר תיק 1694/200507/05/2019
מספר תיק 1972/200507/05/2019
מספר תיק 2028/200501/05/2019
מספר תיק 2853/200501/05/2019
מספר תיק 1962/200515/04/2019
מספר תיק 1057/200526/03/2019
מספר תיק 129/200526/03/2019
מספר תיק 2964/200626/03/2019
מספר תיק 1476/200520/03/2019
מספר תיק 161/200520/03/2019
מספר תיק 2363/200520/03/2019
מספר תיק 2948/200620/03/2019
מספר תיק 1330/200505/03/2019