​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 274/200526/07/2005
מספר תיק 275/200526/07/2005
מספר תיק 167/200525/07/2005
מספר תיק 181/200525/07/2005
מספר תיק 309/200525/07/2005
מספר תיק 233/200524/07/2005
מספר תיק 210/200521/07/2005
מספר תיק 214/200521/07/2005
מספר תיק 185/200519/07/2005
מספר תיק 106/200514/07/2005
מספר תיק 153/200512/07/2005
מספר תיק 154/200512/07/2005
מספר תיק 155/200510/07/2005
מספר תיק 156/200510/07/2005
מספר תיק 157/200507/07/2005
מספר תיק 105/200505/07/2005
מספר תיק 118/200505/07/2005
מספר תיק 85/200529/06/2005
מספר תיק 88/200529/06/2005
מספר תיק 2034/200515/02/2005