​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 1508/200505/03/2019
מספר תיק 500/200505/03/2019
מספר תיק 1742/200526/02/2019
מספר תיק 1868/200626/02/2019
מספר תיק 1966/200526/02/2019
מספר תיק 1515/200519/02/2019
מספר תיק 1809/200619/02/2019
מספר תיק 1516/200512/02/2019
מספר תיק 1519/200512/02/2019
מספר תיק 2676/200612/02/2019
מספר תיק 112/200502/01/2019
מספר תיק 1812/200602/01/2019
מספר תיק 4831/200602/01/2019
מספר תיק 764/200502/01/2019
מספר תיק 2371/200626/12/2018
מספר תיק 5586/201126/12/2018
מספר תיק 2452/200513/06/2018
מספר תיק 1675/200513/06/2018
מספר תיק 2893/200613/06/2018
מספר תיק 1512/200606/06/2018