​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 1400/200530/05/2018
מספר תיק 152/200530/05/2018
מספר תיק 2174/200530/05/2018
מספר תיק 1149/200523/05/2018
מספר תיק 187/200523/05/2018
מספר תיק 2223/200517/05/2018
מספר תיק 3166/200617/05/2018
מספר תיק 912/200517/05/2018
מספר תיק 148/200508/05/2018
מספר תיק 2575/200508/05/2018
מספר תיק 3443/200608/05/2018
מספר תיק 375/200502/05/2018
מספר תיק 815/200502/05/2018
מספר תיק 447/200517/04/2018
מספר תיק 2200/200517/04/2018
מספר תיק 1328/200514/04/2018
מספר תיק 142/200510/04/2018
מספר תיק 189/200510/04/2018
מספר תיק 2477/200510/04/2018
מספר תיק 4321/200610/04/2018