​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 127/200520/03/2018
מספר תיק 146/200520/03/2018
מספר תיק 1905/200520/03/2018
מספר תיק 4010/200620/03/2018
מספר תיק 84/200520/03/2018
מספר תיק 125/200513/03/2018
מספר תיק 49/200513/03/2018
מספר תיק 812/200513/03/2018
מספר תיק 92/200513/03/2018
מספר תיק 1205/200506/03/2018
מספר תיק 2498/200506/03/2018
מספר תיק 771/200506/03/2018
מספר תיק 2340/200527/02/2018
מספר תיק 5688/200727/02/2018
מספר תיק 116/200520/02/2018
מספר תיק 5941/200820/02/2018
מספר תיק 888/200520/02/2018
מספר תיק 3208/200615/02/2018
מספר תיק 1992/200506/02/2018
מספר תיק 2074/200506/02/2018