​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 638/200506/02/2018
מספר תיק 682/200506/02/2018
מספר תיק 1569/200530/01/2018
מספר תיק 1892/200530/01/2018
מספר תיק 2135/200630/01/2018
מספר תיק 2319/200530/01/2018
מספר תיק 171/200524/01/2018
מספר תיק 203/200524/01/2018
מספר תיק 406/200524/01/2018
מספר תיק 499/200524/01/2018
מספר תיק 1256/200517/01/2018
מספר תיק 382/200517/01/2018
מספר תיק 383/200517/01/2018
מספר תיק 985/200517/01/2018
מספר תיק 1406/200609/01/2018
מספר תיק 1663/200509/01/2018
מספר תיק 1712/200502/01/2018
מספר תיק 292/200502/01/2018
מספר תיק 1565/200519/12/2017
מספר תיק 186/200519/12/2017