​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 701/200519/12/2017
מספר תיק 5042/200606/12/2017
מספר תיק 5181/200706/12/2017
מספר תיק 5506/200706/12/2017
מספר תיק 1180/200522/11/2017
מספר תיק 1517/200622/11/2017
מספר תיק 698/200522/11/2017
מספר תיק 885/200522/11/2017
מספר תיק 120/200515/11/2017
מספר תיק 1760/200515/11/2017
מספר תיק 263/200515/11/2017
מספר תיק 61/200507/11/2017
מספר תיק 621/200507/11/2017
מספר תיק 816/200507/11/2017
מספר תיק 906/200507/11/2017
מספר תיק 2346/200501/11/2017
מספר תיק 558/200501/11/2017
מספר תיק 752/200501/11/2017
מספר תיק 117/200524/10/2017
מספר תיק 1446/200524/10/2017