​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 1751/200624/10/2017
מספר תיק 497/200524/10/2017
מספר תיק 57/200524/10/2017
מספר תיק 1296/200517/10/2017
מספר תיק 1145/200626/09/2017
מספר תיק 147/200526/09/2017
מספר תיק 1884/200526/09/2017
מספר תיק 94/200526/09/2017
מספר תיק 1464/200518/09/2017
מספר תיק 1871/200518/09/2017
מספר תיק 603/200518/09/2017
מספר תיק 781/200513/09/2017
מספר תיק 301/200505/09/2017
מספר תיק 331/200505/09/2017
מספר תיק 909/200505/09/2017
מספר תיק 1834/200529/08/2017
מספר תיק 2182/200529/08/2017
מספר תיק 2218/200529/08/2017
מספר תיק 466/200529/08/2017
מספר תיק 1988/200615/08/2017