פרסומים

 

 

פרסום תשלומים לעסקיםhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים
הודעה לציבור על קבלת בקשות לתעודת זכאות להלוואה עומדת לישוב נווה יםhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/zakaut_seif_9.aspxהודעה לציבור על קבלת בקשות לתעודת זכאות להלוואה עומדת לישוב נווה ים
הודעה לציבור על קבלת בקשות לתעודת זכאות להלוואה עומדת לישובים: כרמי קטיף ושלב ב' – שומריה, נטע, בני דקליםhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/nohal_bakashot.aspxהודעה לציבור על קבלת בקשות לתעודת זכאות להלוואה עומדת לישובים: כרמי קטיף ושלב ב' – שומריה, נטע, בני דקלים
הודעה בדבר יישום החלטת הממשלה לסיוע ליישובי הקבע החדשים לשנת 2017https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/ysum_hachlata_987.aspxהודעה בדבר יישום החלטת הממשלה לסיוע ליישובי הקבע החדשים לשנת 2017
יישום החלטת ממשלה בדבר תכנית תלת-שנתית לתקצוב הרשויות המקומיות בגין הקמת ישובים חדשים ועיבוי האוכלוסייה המתגוררת בתחומן בעקבות יישום תכנית ההתנתקותhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/tmicha_hitnatkut.aspxיישום החלטת ממשלה בדבר תכנית תלת-שנתית לתקצוב הרשויות המקומיות בגין הקמת ישובים חדשים ועיבוי האוכלוסייה המתגוררת בתחומן בעקבות יישום תכנית ההתנתקות
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבעhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/yavil_keva.aspxהעתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
הודעה על סגירת יחידת תנופהhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/tnufa_sgira.aspxהודעה על סגירת יחידת תנופה
הודעה לשוכרים הפרטיים בדבר הקצאת מגרשים בבני דקליםhttps://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/haktzaa_bne_dkalim.aspxהודעה לשוכרים הפרטיים בדבר הקצאת מגרשים בבני דקלים