פרסומים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​רשימת העסקים שאושר להם תשלום פיצויים