ועדות השירותים הווטרינריים

 

 

ועדה לכתיבת נהלים מקצועיים ברפואת חיות מחמד/vet/About/Vadot/veada_nehalim/Pages/default.aspxועדה לכתיבת נהלים מקצועיים ברפואת חיות מחמדועדה לכתיבת נהלים מקצועיים ברפואת חיות מחמד
ועדה ללימודי המשך - טיוטת הצעה לתכנית לימודי המשך ברפואה וטרינרית/vet/About/Vadot/veada_limudey_hemshech/Pages/default.aspxועדה ללימודי המשך - טיוטת הצעה לתכנית לימודי המשך ברפואה וטרינריתועדה ללימודי המשך - טיוטת הצעה לתכנית לימודי המשך ברפואה וטרינרית
ועדות משנה המייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסים/vet/About/Vadot/vaadot_susim/Pages/default.aspxועדות משנה המייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסיםועדות משנה המייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסים
ועדת אתיקה לניסויים בבעלי חיים/vet/About/Vadot/veadat_etika_nisuim/Pages/default.aspxועדת אתיקה לניסויים בבעלי חייםועדת אתיקה לניסויים בבעלי חיים
ועדת היגוי לשאריות ביולוגיות וכימיות במזון מן החי/vet/About/Vadot/VadatHiguiLsheriot/Pages/default.aspxועדת היגוי לשאריות ביולוגיות וכימיות במזון מן החיועדת היגוי לשאריות ביולוגיות וכימיות במזון מן החי
ועדת כלבת/vet/About/Vadot/VadatKalevet/Pages/default.aspxועדת כלבתועדת כלבת