אירועים מיוחדים

גאווה למכון הווטרינרי – ד"ר מוניקה לשקוביץ-מזוז מהחטיבה לפרזיטולוגיה קיבלה ביום 23/2/14 פרס עובדת מעולה מטעם נציבות שירות המדינה, בטקס שהתקיים במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.


מוניקה מקבלת את הפרס ממר משה דיין – נציב שירות המדינה


עם התעודה – מימן לשמאל: מר עופר אופן, סמנכ"ל שירותים וטרינריים למשאבי אנוש, ד"ר ורדה שקאפ – מנהלתה לשעבר של מוניקה, ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז – כלת הפרס וד"ר מישל בלאיש – מנהל המכון הווטרינרי.למידע מורחב