מאגר החוזרים

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
מחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/sheger_tzon.aspxמחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאן
גורמי תחלואה שעלולים לעבור מצאן לבעלי חיים אחריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/tzon_baaley_haim.aspxגורמי תחלואה שעלולים לעבור מצאן לבעלי חיים אחרים