מאגר החוזרים

 

 

אבעבועות צאן בעדר כבשים במושב נוב ברמת הגולן
פה וטלפיים ברש"פ - הודעות עבור רופאי ומגדלי בקר, צאן וחזירים
חוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017
חוזר בנושא חשש למחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 בדרום רצועת עזה
חיסון בקר וצאן נגד מחלת הפה והטלפיים 2015-2016
חוזר הופעת מחלה המורגית אפיזואוטית בבקר
בדיקות משנה וחיסוני כלבת שלא ע"י הרופא הווטרינר הרשותי חוזר ה/ 2003/ 1
ביקורת הקהיליה האירופאית 2010 - המלצות השו"ט למשקי גידול בעלי חיים בנושא שאריות כימיות
חוזר דיווח על מחלות רשומות לשירותים הווטרינריים - 21/6/2012
עדכון לרופאים הווטרינרים - תרכיב Duramune Max מתוצרת חברת Fort Dodge
ביקורת הקהיליה האירופאית 2010 - המלצות השו"ט בנושא תכשירים וטרינריים במפעלים לייצור מזון לבעלי חיים
הנחיות לרופאים וטרינריים רשותיים בנושא שפעת העופות - 17/11/2005
הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשע"ב - 2011
הסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות
חוזר חיסון נגד מחלת הכלבת - 9/1/2012
חוזר העברת חיסוני שו"ט לביצוע הרופאים הווטרינרים הפרטיים - 4/11/2010
עלון מידע לציבור מגדלי סוסים - התפרצות הרפס 11/03/2008
הודעה לציבור הרופאים הווטרינרים ומגדלי הסוסים - 21/12/2008
הודעה לרופאים הווטרינרים הרשותיים - מינוי חדש בשו"ט
חוזר מחלת הפה והטלפיים - ערערה 12/3/2009
חוזר לרופאים ומגדלים דבר חזירים 4/3/2009
חוזר הפה והטלפיים 4/2/2009
חוזר מחלת הכלבת - 22/9/2009
חוזר מחלת הכלבת בחתול 19/11/2009
חוזר כחול הלשון זן 5 19/11/2009