מאגר החוזרים


נוכח פניות שונות שנתקבלו במשרדי השו"ט, נציין כי ביום 12.11.07 ניתן על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר דאז, מר שלום שמחון, צו בדבר הסמכת ראשי רשויות מקומיות לפי חוק העיברות המנהליות, התשמ"ו - 1985, לפיו מוסמך כל ראש ראשות מקומית למנות עובד של הרשות שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המנהליות המנויות בתקנות העיברות המנהליות (קנס מנהלי - כלבת ופיקוח על הכלבים), התשס"ז - 2007.


לנוסח הצו להסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות

 

 

מחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענוןhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/achberet.aspxמחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענון
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspxאירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוימחלת נגיף הרפס של קוי הינה מחלה רשומה בישראל ובארגון הבין לאומי לבריאות בעלי חיים ( OIE ). המחלה הינה אנדמית בישראל ולכן לא מאפשרת יצוא של דגי קוי המוגדרים כחופשיים מהמחלה במידה וגודלו במערכות שאינן מאובטחות ביולוגית