מאגר החוזרים

מדיניות השירותים הווטרינריים הינה להגביר את התקינות ואת השקיפות בהתנהלות המקצועית של רופאים וטרינרים במגוון תחומי עיסוקם בישראל; פרטיים, ציבוריים וממשלתיים.

לאחרונה רוענן ועודכן הנוהל המשמש את השירותים הווטרינריים לטיפול ומעקב בפניות ובתלונות.

אמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינריםלחוזר

 

 

החלטה מספר 1/12 מיום 31/1/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים היגייניים שאינם סביריםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/hahlata_1-12.aspxהחלטה מספר 1/12 מיום 31/1/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים היגייניים שאינם סביריםרופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים
החלטת בית המשפט העליון מיום 15/8/12 הדוחה את בקשת רשות הערעור של דניאל ממוט בדבר ביטול שלילת רשיונו לעיסוק ברפואה וטרינריתhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/irur_mamot.aspxהחלטת בית המשפט העליון מיום 15/8/12 הדוחה את בקשת רשות הערעור של דניאל ממוט בדבר ביטול שלילת רשיונו לעיסוק ברפואה וטרינריתהחלטת בית המשפט העליון מיום 15/8/12 הדוחה את בקשת רשות הערעור של דניאל ממוט בדבר ביטול שלילת רשיונו לעיסוק ברפואה וטרינרית
החלטה מספר 3/12 מיום 14/11/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו בשורת אירועים במהלך טיפול בחתול אשר סבל מחסימה במעיhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/kovlana_2-12.aspxהחלטה מספר 3/12 מיום 14/11/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו בשורת אירועים במהלך טיפול בחתול אשר סבל מחסימה במעיהחלטה מספר 3/12 מיום 14/11/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו בשורת אירועים במהלך טיפול בחתול אשר סבל מחסימה במעי