מאגר החוזרים

מדיניות השירותים הווטרינריים הינה להגביר את התקינות ואת השקיפות בהתנהלות המקצועית של רופאים וטרינרים במגוון תחומי עיסוקם בישראל; פרטיים, ציבוריים וממשלתיים.

לאחרונה רוענן ועודכן הנוהל המשמש את השירותים הווטרינריים לטיפול ומעקב בפניות ובתלונות.

אמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינריםלחוזר

 

 

החלטה מספר 5/14 מיום – 07/04/2014 רופא וטרינר שפקח עירוני הפועל בכפוף לו העתיק חתול ממקומוhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hachlata 5.14.aspxהחלטה מספר 5/14 מיום – 07/04/2014 רופא וטרינר שפקח עירוני הפועל בכפוף לו העתיק חתול ממקומוהחלטה מספר 5/14 מיום – 07/04/2014 רופא וטרינר שפקח עירוני הפועל בכפוף לו העתיק חתול ממקומו
החלטה מספר 2/14 מיום 16/03/2014– רופא ווטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hahlata_2-14.aspxהחלטה מספר 2/14 מיום 16/03/2014– רופא ווטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועהחלטה מספר 2/14 מיום 16/03/2014– רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצוע
החלטה מספר 3/14 מיום 16/03/2014 - רופא וטרינר אשר הואשם ברשלנות חמורה בטיפול בכלבה לאחר ניתוחhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hahlata-3-14.aspxהחלטה מספר 3/14 מיום 16/03/2014 - רופא וטרינר אשר הואשם ברשלנות חמורה בטיפול בכלבה לאחר ניתוחהחלטה מספר 3/14 מיום – 16/03/2014רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה בטיפול בכלבה לאחר ניתוח