מאגר החוזרים

מדיניות השירותים הווטרינריים הינה להגביר את התקינות ואת השקיפות בהתנהלות המקצועית של רופאים וטרינרים במגוון תחומי עיסוקם בישראל; פרטיים, ציבוריים וממשלתיים.

לאחרונה רוענן ועודכן הנוהל המשמש את השירותים הווטרינריים לטיפול ומעקב בפניות ובתלונות.

אמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינריםלחוזר

 

 

החלטה מספר 6/13 מיום – 10/10/2013 רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו בטיפול שלאחר ניתוח שביצע בחתולהhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata - 6-13.aspxהחלטה מספר 6/13 מיום – 10/10/2013 רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו בטיפול שלאחר ניתוח שביצע בחתולההחלטה מספר 6/13 מיום – 10/10/2013 רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו בטיפול שלאחר ניתוח שביצע בחתולה
החלטה מספר 3/13 מיום 10/10/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata_10-10-13.aspxהחלטה מספר 3/13 מיום 10/10/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועהחלטה מספר 3/13 מיום 10/10/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצוע
החלטה מספר 2/13 מיום 16/5/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור ובניגוד לחוק הרופאים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata_2-13.aspxהחלטה מספר 2/13 מיום 16/5/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור ובניגוד לחוק הרופאים הווטרינריים