מאגר החוזרים

 

 

דיווח המשך 1 ל- OIE שפעת סוסים – 8.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/susim8-8-17-1.aspxדיווח המשך 1 ל- OIE שפעת סוסים – 8.8.17
דיווח המשך 2 ל- OIE שפעת סוסים – 17.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/susim8-8-17-2.aspxדיווח המשך 2 ל- OIE שפעת סוסים – 17.8.17
עלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/alon_meda_susim_2013.aspxעלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסים