תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם

​​​

 

 

שפעת העופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/שפעת העופות.aspxשפעת העופות
מגבלות ברפתות נגועות בסלמונלה בשבדיהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/מגבלות ברפתות נגועות בסלמונלה בשבדיה.aspxמגבלות ברפתות נגועות בסלמונלה בשבדיה
סטרפטוקוקס בסבאדם בסיןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/סטרפטוקוקס בסבאדם בסין.aspxסטרפטוקוקס בסבאדם בסין
שפעת העופות ברוסיה 2005https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/שפעת העופות ברוסיה 2005.aspxשפעת העופות ברוסיה 2005
דלקת מוח יפנית מדבקת בהודו 2005https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/דלקת מוח יפנית מדבקת בהודו 2005.aspxדלקת מוח יפנית מדבקת בהודו 2005
קדחת מערב הנילוס באמריקה הצפונית 2005https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/קדחת מערב הנילוס באמריקה הצפונית 2005.aspxקדחת מערב הנילוס באמריקה הצפונית 2005
דבר עופות (שפעת העופות) H5N1 בקסחזטאן וברוסיהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/דבר עופות (שפעת העופות) H5N1 בקסחזטאן וברוסיה.aspxדבר עופות (שפעת העופות) H5N1 בקסחזטאן וברוסיה
התפרצות סטרפטוקוקוס סואיס בסין 2005https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/התפרצות סטרפטוקוקוס סואיס בסין 2005.aspxהתפרצות סטרפטוקוקוס סואיס בסין 2005
חתול משובט בארצות הבריתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/חתול משובט בארצות הברית.aspxחתול משובט בארצות הברית
סרס ואיסור אכילת חתול סיבטhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/סרס ואיסור אכילת חתול סיבט.aspxסרס ואיסור אכילת חתול סיבט
העברת באמצעות עירוי נגיף סימיאני מוקצף בקנדהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/העברת באמצעות עירוי נגיף סימיאני מוקצף בקנדה.aspxהעברת באמצעות עירוי נגיף סימיאני מוקצף בקנדה
לפטוספירה באריות הים בארה"בhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/לפטוספירה באריות הים בארהב.aspxלפטוספירה באריות הים בארה"ב
קריפטוקוקוזיס באדם ובבעלי חיים בקנדהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/קריפטוקוקוזיס באדם ובבעלי חיים בקנדה.aspxקריפטוקוקוזיס באדם ובבעלי חיים בקנדה
שפעת עופות במזרח הרחוק 04https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/שפעת עופות במזרח הרחוק 04.aspxשפעת עופות במזרח הרחוק 04
כלבת בעולםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/כלבת בעולם.aspxכלבת בעולם
פה וטלפיים פיקוח בדרום אמריקהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/פה וטלפיים פיקוח בדרום אמריקה.aspxפה וטלפיים פיקוח בדרום אמריקה
הכחדה ומחלות מדבקותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/הכחדה ומחלות מדבקות.aspxהכחדה ומחלות מדבקות
מדיניות מחלות בבריטניהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/מדיניות מחלות בבריטניה.aspxמדיניות מחלות בבריטניה
מועדון בת שחפת הולנדhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/מועדון בת שחפת הולנד.aspxמועדון בת שחפת הולנד
קדחת קרימאן קונגוhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/קדחת קרימאן קונגו.aspxקדחת קרימאן קונגו
שבב בכבשים באירופהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/שבב בכבשים באירופה.aspxשבב בכבשים באירופה
דיג בקלה בבריטניה 04https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/דיג בקלה בבריטניה 04.aspxדיג בקלה בבריטניה 04
כיב בורולי באדם וצפרדעhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/כיב בורולי באדם וצפרדע.aspxכיב בורולי באדם וצפרדע
מחלת שרטת החתול ארה"בhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/מחלת שרטת החתול ארהב.aspxמחלת שרטת החתול ארה"ב
ספגת המוח ארה"ב 2004https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/תיאורים אפידמיולוגיים למחלות בעלי חיים מהעולם/Pages/ספגת המוח ארהב 2004.aspxספגת המוח ארה"ב 2004