2012

 

 

הודעה דחופה ל-O.I.E שפעת עופות בגילגל - 11.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot_01-02-20.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E שפעת עופות בגילגל - 11.2.20
הודעת מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות - 8.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/H5N8-17-02-17.aspxהודעת מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות - 8.4.17
שפעת עופות התגלתה בלול בבית חירות בעמק חפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/shapaat_ofot_feb_13_2017.aspxשפעת עופות התגלתה בלול בבית חירות בעמק חפר