2013


להלן דיווח סופי ל-O.I.E אודות אירוע מחלת הניוקסל (עופות) במפלסים, שהחל ב-10.9.2013.
לדו"א המלא

 

 

דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 3.3.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2014/Pages/O.I.E report newcastle_ 3.3.14.aspxדיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 3.3.14דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 3.3.14
דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/oie_newcasel_3-9-13.aspxדיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13
דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 11/3/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/newcastel_11-3-13.aspxדיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 11/3/2013דיווח דחוף ל