2014

להלן דיווח המשך ל-O.I.E על ניוקסל במושב קלחים, אשר החל ב- 22.12.13.

לדיווח המלא

 

 

דיווח דחוף ל-O.I.E סיום אירוע ניוקסל - 30/11/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/newcastle_oie_30-11-13.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E סיום אירוע ניוקסל - 30/11/2013דיווח דחוף ל-O.I.E סיום אירוע ניוקסל - 30/11/2013
דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/oie_newcasel_3-9-13.aspxדיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13
דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 11/3/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/newcastel_11-3-13.aspxדיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 11/3/2013דיווח דחוף ל