2015

הודעת סיום ל-O.I.E אודות אירוע שפעת העופות במושב בצת שהחל בתאריך 12.5.15.

להודעה המלאה

 

 

משרד החקלאות: מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בקיבוץ צרעה על יד בית שמשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Bet_Shemesh.aspxמשרד החקלאות: מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בקיבוץ צרעה על יד בית שמש
משרד החקלאות: מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בקיבוץ גלגל שבבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/infection.aspxמשרד החקלאות: מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בקיבוץ גלגל שבבקעת הירדן
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל