2016

 

 

הודעה סופית ל-O.I.E אבעבועות בגמלים - 18.10.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2016/Pages/ababuot_gmalim 18.10.16.aspxהודעה סופית ל-O.I.E אבעבועות בגמלים - 18.10.16
הודעת המשך ל-O.I.E אודות מחלה דימומית אפיזואוטית - 24.1.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2016/Pages/oie_dimumit.aspxהודעת המשך ל-O.I.E אודות מחלה דימומית אפיזואוטית - 24.1.16
דיווח המשך ל-O.I.E פה וטלפיים - 24.1.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2016/Pages/pe_tlafaim_2015.aspxדיווח המשך ל-O.I.E פה וטלפיים - 24.1.16