2018

​​​

 

 

דיווח המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים 2.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_3_-02-12-18.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים 2.12.18
דיווח מספר 2 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 22.11.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_-22-11-18.aspxדיווח מספר 2 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 22.11.18
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא דבר צאן - 22.11.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/dever_tzon_22-11-18.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E בנושא דבר צאן - 22.11.18
דיווח המשך 10 ל-O.I.E אבעבועות צאן - 21.10.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/ababuot_tzon_21-10-18.aspxדיווח המשך 10 ל-O.I.E אבעבועות צאן - 21.10.18
דיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 18.10.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_18-10-18.aspxדיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 18.10.18
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 10.9.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/immediate-notification-FMD_10-09-18.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 10.9.18
דיווח המשך מספר 36 ל-O.I.E ניוקסל - 20.8.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/follow-up-report-36-NCD-20-03-2018.aspxדיווח המשך מספר 36 ל-O.I.E ניוקסל - 20.8.18
הודעת המשך 1 ל-O.I.E - כלבת - 21.08.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/hemshech_kalevet_21-8-2018.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E - כלבת - 21.08.18
הודעת המשך 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 21.08.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/hemshech_pe_tlapaim_21-8-2018.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 21.08.18
הודעת המשך 35 ל-O.I.E ניוקסל - 18.3.2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/newcasel_35.aspxהודעת המשך 35 ל-O.I.E ניוקסל - 18.3.2018
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא שפעת עופות - 18.3.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/shapaat_ofot_18-3-18.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E בנושא שפעת עופות - 18.3.18
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא שפעת עופות - 7.2.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/shapaat_ofot_7-2-18.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E בנושא שפעת עופות - 7.2.18
הודעת המשך 34 ל-O.I.E ניוקסל - 28.1.2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/newcasel_hodaa_34.aspxהודעת המשך 34 ל-O.I.E ניוקסל - 28.1.2018
הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא שחפת - 11.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/shahefet_20180111.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E בנושא שחפת - 11.1.18
הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא כלבת - 9.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/o-i-e-kalevet-9-1-18.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E בנושא כלבת - 9.1.18
הודעת המשך 4 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 6.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/dam_6-1-18.aspxהודעת המשך 4 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 6.1.18
דיווח המשך 1 - סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים - 6.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/sindrum_revia_neshima_hazirim.aspxדיווח המשך 1 - סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים - 6.1.18
דיווח המשך 3 ל-O.I.E - שפעת סוסים - 6.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/susim_6-1-18.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E - שפעת סוסים - 6.1.18
דיווח המשך 2 ל-O.I.E - דבר צאן - 6.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/tzon_6-1-18.aspxדיווח המשך 2 ל-O.I.E - דבר צאן - 6.1.18
דיווח המשך 9 - אבעבועות צאן 29.04.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/ababuot_tzon_29-04-18.aspxדיווח המשך 9 - אבעבועות צאן 29.04.18
דיווח מיידי - מחלה דימומית בארנבונים - 30.5.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/machala_arnavonim.aspxדיווח מיידי - מחלה דימומית בארנבונים - 30.5.18
הודעת המשך 1 פה וטלפיים - 29.04.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_29-04-18.aspxהודעת המשך 1 פה וטלפיים - 29.04.18
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 9.4.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlapaim_20180409.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 9.4.18